Pleteme si (6. díl) – Sloveso “učit (se)”

Blíží se začátek školního roku a proto jsem pro dnešní, už šestý díl našeho seriálu „Pleteme si“, vybrala sloveso „učit (se)“. 🙂

1 učit se

Nejdříve se podíváme na slovesa, u kterých jde o to, že „někdo/něco někoho učí něčemu“. Žádné z nich tudíž neznamená, že „se někdo učí“.
Nejjednodušší pravidlo pro rozlišení těchto sloves je, že v případě slovesa „unterrichten“ je tím, kdo učí pedagog a v případě sloves „lehren“ a „beibringen“ to může být kdokoliv respektive cokoliv.
To je obecná charakteristika a teď se pojďme na jednotlivá slovesa podívat podrobněji:

Sloveso UNTERRICHTEN 

(jemanden / etwas nebo in etwas)

Vyučovat někoho, něčemu, zpravidla ve škole, na kurzu atd. Na rozdíl od slovesa „lehren“, které se používá častěji na vysokých školách, se sloveso „unterrichten“ používá více na ostatních stupních škol.

Seine Schwester unterrichtet an unserer Schule (in) Biologie und Chemie. (Jeho sestra učí na naší škole biologii a chemii.)
Mein Opa hat jahrelang Historie unterrichtet. (Můj dědeček učil mnoho let dějepis.)

Sloveso LEHREN

(jemanden etwas)

a) ve smyslu: naučit někoho něčemu, aniž by probíhal proces výuky (stejně jako v případě slovesa „beibringen“). Tím, kdo učí, může být i neživotný činitel (život, nouze, nemoc, láska atd.).

Wo hast du das gelehrt? (Kde ses to naučil?)
Die Militärakademie hat ihn Disziplin gelehrt. (Vojenská akademie jej naučila disciplíně.)

b) ve smyslu: vyučovat ve stejném použití jako „unterrichten“, nelze však použít ve spojení s předložkou „in“.

Er lehrt an der Uni Psychologie. (Učí psychologii na univerzitě.)
Meine Mutter hat Latein gelernt. (Moje matka učila latinu.)

Sloveso BEIBRINGEN

(jemandem etwas)

naučit někoho něčemu ve stejném použití jako sloveso „lehren“ (viz bod a) výše), často i v případě, že se jedná o nějakou negativní „dovednost“.

Mein Bruder hat mir das Rauchen beigebracht. (Můj bratr mě naučil kouřit.)
Sie musste ihnen die gute Manieren beibringen. (Musela je naučit dobrým způsobům.)

 

Takže jsme si vysvětlili sloveso „učit (se)“ ve významu, kdy někdo/něco učí někoho. Ale které sloveso použit, když se něčemu učím já?
Je to naprosto snadné. Pro tento případ používá němčina naše staré, známé sloveso „LERNEN“.  Toto sloveso většinou známe už z prvních lekcí téměř každé učebnice. Je bych chtěla upozornit na fakt, že na rozdíl od češtiny, není toto sloveso v němčině zvratné.

Ich lerne seit 5 Jahren deutsch. (Učím se 5 let německy.)
Ihr Sohn lernt nicht gern. (Její syn se neučí rád.)

 

Tak co, máte jasno? Skvělé! Tak vzhůru do nového školního roku!

Ať Vás učení baví i v tomto školním roce Vám přeje

Monika Náplavová, Váš průvodce německým jazykem 

PS:  Přání pro pokročilé 😉  Viel Spaß beim Lernen und viel Erfolg im neuen Schuljahr!

Monika Náplavová
je vyhledávaná lektorka německého jazyka, autorka řady eBooků zaměřených nejen na výuku německého jazyka, bloggerka a spolutvůrkyně projektu Germanika. Nejraději tráví čas s rodinou a přáteli, miluje dobrou kávu, rockovou hudbu a procházky v přírodě. Zajímá se o psychologii a metodu RUŠ. Ráda si přečte dobrou knihu, zajde do divadla nebo na koncert. Více o Monice najdete na www.germanika.org
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů